Privacy statement

over het verwerken van persoonsgegevens

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Drone Education Centre B.V. administratief gevestigd aan de Waalsdorperweg 61, 2597 HP Den Haag en kantoor houdend aan de 1e Mientlaan 1, 2223 LG te Katwijk (Vliegkamp Valkenburg, gebouw 310) is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacy-statement.

Wanneer is dit privacy-statement van toepassing?

Dit privacy-statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Drone Education Centre B.V. verwerkt van iedereen die weleens contact heeft gehad met Drone Education Centre B.V., zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Onder Drone Education Centre B.V. vallen de volgende activiteiten omschreven op de volgende websites met gelijke handelsnamen:

 • Dutch Drone Academy I www.dutchdroneacademy.com
 • European Drone Academy I www.eda.aero
 • Nederlands Consortium voor Onbemande Luchtvaart I www.ncol.nl • DroneWijzer I www.dronewijzer.nl
 • Dutch Drone Events I www.dutchdroneevents.com

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals naam, telefoonnummer, emailadres of adres, maar ook je bestelgeschiedenis bij Drone Education Centre B.V. zijn persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct en indirect contact heeft met Drone Education Centre B.V., zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen. We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je via onze website of telefonisch een bestelling plaatst.

Ook kan het gebeuren dat collega’s of relaties jouw gegevens aan ons doorgeven zodat we je informatie kunnen verstrekken zoals een routebeschrijving of een bevestigings-bericht inzake een opleiding of training.

Als jij gegevens van iemand anders aan ons doorgeeft gaan wij er vanuit dat diegene jou daar toestemming voor heeft gegeven en behouden wij ons het recht deze gegevens niet op te nemen, of de persoon van wie die gegevens zijn te benaderen en te verifiëren of wij zijn of haar gegevens mogen gebruiken.

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor worden deze gebruikt en hoe lang blijven ze bewaard?

Als jij iets bestelt, hebben wij bepaalde gegevens nodig om jouw bestelling te verwerken en je op de hoogte te kunnen brengen van relevante informatie t.b.v. die bestelling. Hiervoor verzamelen wij je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, verzend- en factuuradres. Ook registreren wij welke diensten of producten jij bij ons afgenomen hebt.

Gegevens voor marketing

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, behoudens in het kader van wat nodig is voor de opleiding, training of dienst die bij ons afgenomen is. Hiervan ben je dan ook op de hoogte gesteld doormiddel van (online) product/dienstomschrijving inzake de opleiding, training of dienst die je afneemt.

Het kan wél zo zijn dat op basis van de opleiding die je bij ons genoten hebt, wij denken dat een bepaald product of dienst daarop goed zou kunnen aansluiten. Hierover kunnen wij je vrijblijvend informatie sturen. Dit betreft alleen producten of diensten van onze eigen organisatie. Je zou kunnen denken aan:

 • Seminar over nieuwe/veranderende wetgeving aangaande de opleiding die jij genoten hebt
 • Een nieuwe opleiding die in het verlengde/vervolg ligt van de opleiding die jij hebt genoten
 • Flight training specifiek voor de gewichtscategorie waarbinnen jij vliegt
 • Meerjarig bestaan van onze organisatie of ander feestje rondom onze organisatie (gratis)

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Drone Education Centre B.V. zal informatie, zoals voornaam, achternaam en e-mail adres – indien nodig in het kader van een bij Drone Education Centre B.V. afgenomen opleiding of examen – verstrekken aan door de Nederlandse overheid (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat inclusief haar inspectiedienst IL&T) erkende instellingen waarmee wij samenwerken (zoals EuroUSC, het NLR of de KNVvL). Dit om kenbaar te maken wie er een examen komt afnemen, of in verband met het verstrekken van de uitslag van een examen en/of certificaat, brevet en/of beschikking.

In het geval wij drones bouwen, testen, keuren of laten keuren ter verkrijging van een sBvL (speciaal bewijs van luchtwaardigheid of een ontheffing daarvoor) dan wel (laten) registreren in het Luchtvaartuigregister van de IL&T voor derden, leveren wij tevens relevante gegevens aan (persoonsgegevens en gegevens aangaande de drone in kwestie) bij de daarvoor erkende instanties met medeweten – en in opdracht van – de eigenaar van deze gegevens.

Gegevens worden alleen gedeeld met organisaties waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben opgesteld en zijn overeengekomen, behoudens organisaties die onderdeel uitmaken van de Nederlandse overheid.

Waar slaan wij jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens in eerste instantie tijdelijk op in de back end van onze website (bestelgedeelte). Vanuit dit gedeelte van de website worden jouw gegevens verstrekt aan Mollie (betaalsysteem) zodat je ons kan betalen voor de gekochte producten/diensten. Daarnaast worden jouw gegevens verzonden naar de medewerker van Drone Education Centre B.V. die belast is met het opmaken van de factuur die je daarna per e-mail zal ontvangen. Jouw gegevens worden na gebruik hier weer verwijdert. Jouw gegevens worden na verwerking vervolgens in ons klantenbestand gezet, dat bewaard wordt op de Microsoft OneDrive (https://onedrive.live.com/about/nl-nl/business/).

Een back up van alles wat wij op de OneDrive opslaan wordt dagelijks gemaakt op de NAS server van Drone Education Centre B.V. De OneDrive maakt zelf tevens back ups voor haar klanten.

Welke rechten kan jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie
Recht op inzage
Recht op correctie
Recht om bezwaar te maken

Drone Education Centre verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van: –

 • Op naam inboeken van een reservering
 • Versturen van product/dienst gerelateerde informatie per e-mail
 • Versturen van facturen per e-mail
 • Versturen van certificaten, brevetten, ontheffingen, examenuitslagen en beschikkingen
 • Nieuwsbrief met eventueel informatie over relevante eigen diensten en producten

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. De gegevens worden bij ons opgeslagen op de OneDrive, hier kunnen alleen geautoriseerde werknemers bij en deze gegevens bevinden zich alleen tijdelijk op de computers van de geautoriseerde werknemers. Wij slaan geen medische- en financiële gegevens op.

U heeft als persoon recht op inzage om te zien welke gegevens er van u bij ons bekend zijn, om uw gegevens aan te passen indien deze incorrect zijn of om uw gegevens uit onze database te laten verwijderen.

Mocht het zo zijn dat we een data-lek hebben wordt u binnen 72 uur hiervan op de hoogte gesteld.

Indien u wilt dat wij uw gegevens verwijderen zijn wij verplicht dit op te volgen. U kunt ons mailen op het volgende adres met het verzoek om uw gegevens te laten verwijderen: avg@dutchdroneacademy.com.